GADY i PŁAZY

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)